چهارشنبه 3 بهمن 1397  
  • برترین نوع ایمان آن است که بدانى هر جا هستى خدا با توست.
  • خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش
  • خط مستقیم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است
  • در راه رسيدن به اوج با مردم مهربان باش چرا كه هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهي شد.
  • زنده بودن را به بيداری بگذرانيم که سالها به اجبار خواهيم خفت ."دکترشریعتی"
تصویرهای آشنا 
اخبــار و تازه هـــــا
 
   دانلود پوسترهمایش

  برنامه زمان‌بندی همایش
برنامه زمان‌بندی دومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران؛ افتخار ایرانی ، بازار جهانی
نویســـنده : مدیر تاریـــخ : 05/12/1393
  برگزاری منظم جلسات کمیته برگزاری ...
جلسات زنجیره‌ای کمیته اجرایی همایش با حضور اعضا به صورت منظم از روز 29/10/1393 در روزهای دوشنبه ساعت 13 در محل دفتر مرکز...
نویســـنده : مدیر تاریـــخ : 02/12/1393
 
Copyright ® 2013 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir

تلفن: 55540055 - داخلی 732 و 740

نمابر: 55540056

ایمیل: carpetconference@iaukashan.ac.ir