مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی

استديو طراحي فرش:
باتوجه به اهميت طراحي درصنعت فرش ماشيني ورسالت دانشگاه درپرورش نيروهاي كارآزموده، گروه مهندسي نساجي دانشگاه آزاداسلامي كاشان اقدام به تاسيس استديوي طراحي فرش كرده است. اين استديو كه مجهز به يك سايت كامپوتر ونرم افزارهاي تخصصي  طراحي فرش ازجمله بوريا مي باشد، درسال 1390 به بهره برداري رسيداست. تاكنون چندين گروه از دانشجويان وافرادشاغل درصنعت فرش ماشيني دركارگاه هاي آموزش طراحي مقدماتي وپيشرفته برگزارشده دراين استديو آموزش ديده اند. گروه مهندسي نساجي دانشگاه آمادگي خودرا براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي موردنيار صنعتگران فرش ماشيني اعلام مي دارد (علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر وهماهنگي با شماره تلفن 55540055 داخلي 740 يا 732 تماس حاصل نمايند).


Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.