مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی
اهداف مركز:
-
ارتباط تنگاتنگ با صنعت فرش ماشيني به منظور كشف نيازهاي علمي- تحقيقاتي صنعت
- انجام فعاليت هاي پ‍ژوهشي سفارش صنعت فرش ماشيني وصنايع وابسته به منظور حل بخشي ازمشكلات صنعت
- جهت دادن پ‍ژوهش هاي دانشگاهي به وي‍ژه درمقاطع تحصيلات تكميلي به سمت پروژه هاي كاربردي وموردنياز صنعت
- ارائه خدمات در آزمايشگاه مرجع تخصصي فرش ماشيني وابسته به مركزبه صورت آزمايشگاه همكاراستاندارد
- تبديل شدن مركزبه مرجع تخصصي براي ارائه خدمات آموزشي وبرگزاري كارگاههاي آموزشي جهت ارتقاي نيروي انساني درصنعت فرش ماشيني

چشم انداز:
مركز تحقيقات فرش ماشيني دانشگاه آزاد اسلامي تلاش مي كند تابا انجام تحقيقات كاربردي، ارتباط موثري با صنعت فرش وكفپوش هاي ماشيني درداخل ايران برقرارنموده، ارتباطات بين المللي خودراتوسعه دهد.. فعاليت مركز به گونه اي برنامه ريزي شده است كه در چشم انداز افق 1404 به يكي از معتبرترين مراكز تحقيقاتي فرش وكفپوشهاي ماشيني جهان تبديل شود.

Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.