مرکز تحقیقات فرش ماشینی مرکز تحقیقات فرش ماشینی
سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران، 12 اسفند ماه 94، در دانشگاه آزاد کاشان برگزار می گردد.
علاقمندان، جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر، می توانند به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
 سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

تاریخ ثبت : 1394/11/15

Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center
design by www.ariaads.ir
كليه حقوق محفوظ است.